Wat doen wij

Het Vrouwennetwerk is een vereniging die als doel heeft het tot stand brengen van een netwerk om onderlinge en informele contacten tussen vrouwen van verschillende achtergronden en disciplines te bevorderen.

Dit doen we door maandelijks een bijeenkomst te organiseren (met uit-zondering van juli en augustus) met een programma waarin zeer wisselende onderwerpen de revue passeren. Dat kan variëren van een lezing over rouwrituelen tot een avond over hoeden, van een presentatie bij de Wereldwinkel tot een gezamenlijk etentje in september. Maar er zijn ook altijd een paar vaste onderdelen, zoals het rondje ‘halen en brengen’, waarin vrouwen ideeën kunnen inbrengen of vragen kunnen stellen, hulp kunnen inroepen of elkaar tips over cultuur en kunst kunnen geven.