Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Ellen Nass, voorzitter
Monique Swinkels, secretaris
Guusje van den Berk, penningmeester
Liesbeth van der Hagen, ledenadministratie
Marianne de Lat, website en fotografie

Ellen Nass
Liesbeth van de Hagen
Monique Swinkels
Guusje Habraken
Marianne de Lat