Ben je op zoek naar een netwerk van vrouwen die elkaar ondersteunen en waarbij je terecht kunt voor kennis, steun, advies en vriendschap? Zoek je inspirerende gesprekspartners met wie jij kennis en ervaring wilt delen? Heb je daar één avond per maand voor over? Dan ben je op de juiste plek bij het Vrouwennetwerk Sint-Oedenrode.

Netwerken is mensen ontmoeten, contacten leggen en relaties opbouwen. Je bewijst jezelf en de ander een dienst, ondersteunt en schept kansen om je te ontwikkelen. In het netwerk ontmoeten vrouwen met verschillende achter-gronden, beroepen, kwaliteiten, ervaringen, kennis en aandachtsgebieden elkaar, waardoor ze elkaar wederzijds kunnen inspireren.

Wat doet het Vrouwennetwerk?

Het Vrouwennetwerk is een vereniging die als doel heeft het tot stand brengen van een netwerk om onderlinge en informele contacten tussen vrouwen van verschillende achtergronden en disciplines te bevorderen.

Dit doen we door maandelijks een bijeenkomst te organiseren (met uit-zondering van juli en augustus) met een programma waarin zeer wisselende onderwerpen de revue passeren. Dat kan variëren van een lezing over rouwrituelen tot een avond over hoeden, van een presentatie bij de Wereldwinkel tot een gezamenlijk etentje in september. Maar er zijn ook altijd een paar vaste onderdelen, zoals het rondje ‘halen en brengen’, waarin vrouwen ideeën kunnen inbrengen of vragen kunnen stellen, hulp kunnen inroepen of elkaar tips over cultuur en kunst kunnen geven.

Bijeenkomsten

Het VNW komt één keer per maand bij elkaar. Afwisselend van maandag t/m donderdag. Op het programma staan thema-avonden, gastspreeksters, workshops en bedrijfsbezoeken. Vaak wordt dat verzorgd door één van onze leden, maar we nodigen ook spreeksters van buitenaf uit. Na afloop is er altijd gelegenheid tot netwerken.

Om te waarborgen dat er voldoende afwisseling is en voldoende aansluiting bij de diverse interesses van de vrouwen, wordt er een jaarprogramma opgezet vanuit de volgende interessegebieden:

cultuur/kunst
persoonlijke/algemene ontwikkeling
maatschappelijke onderwerpen
nieuwe ontwikkelingen
beroepsgroepen en vakgebieden.

Daarnaast zijn er vaste jaarlijkse activiteiten zoals:

het dineetje in september en een buitenactiviteit in juni
een introductieavond in oktober, waarin aspirant leden worden verwelkomd
de Algemene Ledenvergadering in april.

Met andere woorden: een goede mix van luisteren, doen, ontspanning en humor.