Missie en visie

Onze vereniging is opgericht in 1998 (eerste bijeenkomst 12 januari 1998) en heeft haar bestaansrecht in de afgelopen 20 jaar meer dan bewezen.

In onze statuten wordt het Vrouwennetwerk Sint-Oedenrode omschreven als: ‘Een vereniging, die als doel heeft het tot stand brengen van een netwerk om onderlinge, informele contacten tussen vrouwen met verschillende achtergronden en disciplines te bevorderen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het uitwisselen van kennis, ervaring, ideeën, tips en ondersteuning van de leden.’(Statuten,19 april 2004).
Deze omschrijving geldt anno 2018 nog steeds. Het vrouwennetwerk is en blijft een vereniging met netwerken als basis, ook de komende jaren.

Koers 2018-2021: Vrouwennetwerk doen we samen

De maatschappij om ons heen is volop in beweging, steeds sneller en meer. De tijdgeest bepaalt voor een belangrijk deel ons levensritme.
Samen ontmoeten, samen de schouders eronder zetten, samen het initiatief nemen, het komt er vaak niet meer van. Maar……. daarvoor kun je terecht bij ons netwerk.

Onze vereniging heeft al 20 jaar een plek in de (Rooise) samenleving verworven en wil nog jaren op een waardevolle manier blijven voortbestaan. De vereniging staat open voor jong en oud en richt zich daarbij op de maatschappelijk actieve vrouw en de belangstellingssferen die zij ambieert. Het VNW is gevarieerd in leden en stelt geen specifieke eisen bij toetreding van nieuwe leden. Dit betekent ook dat leden van buiten Sint-Oedenrode welkom zijn. Zonder de waardevolle aanwezigheid en inbreng van oudere leden uit het oog te verliezen is de vereniging gericht op verjonging. Van alle leden wordt gevraagd zich actief in te zetten binnen het netwerk. De activiteiten van het netwerk zijn divers en bieden voor ieder wat wils. De nadruk van de bijeenkomsten ligt op de persoonlijke (en zakelijke) ontwikkeling, combineren van (vrijwilligers)werk en privé, uitwisseling van informatie, kennis en ervaring en netwerken (halen en brengen, ondersteunen). De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en hebben het karakter van ontmoeting en gezelligheid.

Op basis hiervan zijn voor de periode 2018-2021 aandachtspunten benoemd. Uitgangspunt hierbij is de koers 2015-2018. Niet alle punten zijn volledig bereikt. Dat kan en hoeft ook niet, beleid heeft tijd en aandacht nodig en strekt zich uit over meerdere jaren.

De koers die gekozen is voor de periode is Vrouwennetwerk in beweging. Om deze koers te realiseren zijn speerpunten benoemd. Daarop blikken we kort terug. 

Speerpunt 1: koesteren van het goede.

Speerpunt 2: bevorderen interactie en actieve inbreng van leden.

Speerpunt 3: de vereniging richt zich op de maatschappelijk actieve vrouw.

Speerpunt 4: diversiteit in onderwerpen.

Speerpunt 5: bestendige groei en meer jongere leden.

Speerpunt 6: Interne en externe communicatie in beweging